Indsigelse Vindmøller

Af , 23/02/2011 20:41

Syddjurs Kommune

Hovedgaden 77

8410 Rønde 

                    Kolind den 19. februar 2011.

Vedr.: Indsigelse mod opstilling af vindmøller i Syddjurs Kommune.

Kolind og Omegns Distriktsråd (KOD) er  generelt ikke imod vindmøller på egnede lokaliteter, men KOD er meget imod, at man placerer mastodontiske vindmøller, så de bliver generende for kommende tilflyttere, nye virksomheder, kommunens indbyggere og de mange turister der besøger Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune skal ifølge borgmester Kirstine Bille, “Være et dejligt sted at være og bo i”, dette til sikring af en endnu større tilflytning og fastholde nuværende borgere. En kommune for borgere med arbejdsplads i Syddjurs Kommune og bosætningskommune for pendlere til andre kommuner. (Citat fra Nytårskuren).

Direktøren for Udvikling, Planlægning, Kultur, samt Teknik, Poul Møller, har store forventninger til en kommende Helhedsplan for et nyt erhvervs- og bosætningsområde i den vestlige ende af kommunen, hvor vi har nuværende motorvej. Et projekt, som vil være af meget stor og fremtidig betydning for hele Syddjurs Kommune, hvor kommende investorer vil være opmærksomme på omgivelserne for deres medarbejdere. Syddjurs Kommune er en af Danmarks mest naturrige og landskabsmæssige varierede kommuner, inklusive bl. a. Naturpark Mols Bjerge, som vi endnu ikke kender potentialerne med.

 

KOD kan forudse,  at mastodontiske vindmøller, placeret i Skiffard, Kærende og Skaføgård, (svageste del af Syddjurs Kommune) vil skade og formodentlig umuliggøre tilflytning og udvikling af disse områder.

Politikerne i Syddjurs Kommune bør være meget opmærksomme på at udvikle alle mulige bosætningsområder, til styrkelse af de i forvejen meget små bysamfund der kendetegner Syddjurs Kommune. Vi har endnu ingen byer over 10.000 indbyggere. En typisk landkommune, hvor bosætning og erhvervsudvikling i virksomheder bør styrkes.

Hertil har KOD bemærket, at de foreslåede placeringer i Skiffard, Kærende og Skaføgård, aldrig tidligere har været forslået til opstilling af almindelige vindmøller. Dette måske fordi, at lokaliteterne ikke egner sig til naturlig opstilling af vindmøller?

KOD kan ikke forstå, at lokale politikere vil forurene vores dejlige kommune, mod mange borgeres vilje, med skyhøje mastodonter, som ingen kender generne af og fremtidige uafklarede problemer. Erfaringer viser, at ingen tidligere er lykkedes med, at mixe yderligheder, i dette tilfælde opstilling af mastodontiske vindmøller og samtidig vil fremstå som et dejligt sted at bo!

Politikerne har prioriteret tiltrækning af tilflyttere/virksomheder, udvikle turismen, samt skabe et image om stabil og økonomisk kommunal udvikling.

Derfor vil KOD gerne foreslå, at politikeren koncentrere sig om langsigtede beslutninger, til gavn vedrørende fastholdelse af nuværende, tiltrækning af nye borgere, samt udvikling af arbejdspladser og turisterhvervet. Vores forholdsvise lille geografiske og flotte kommune har disse muligheder. Tilladelse til opstilling af skyhøje vindmøller vil være en beslutning der ikke kan ændres, men afholde langt mere givtige efterfølgende beslutninger for gennemførelse.

Hertil, at etablering af vindmøller ikke tilfører Syddjurs Kommune direkte indtægter eller arbejdspladser. Borgere i Syddjurs Kommune som ønsker at investere i vindmøller, kan gøre dette, uanset om møllerne er opstillet på land eller på havet og fint betale skat i Syddjurs Kommune!

Sluttelig skal det også påpeges, at aftalen mellem regeringen og KL, om reservation af landområder til opstilling af kommende vindmøller, for længst er opfyldt, bl. a. af vestjyske kommuner.

KOD vil som afslutning gerne tilslutte os tanken om opstilling af vindmøller langs motorveje og andre steder, hvor der er taget hensyn til støjgener, herunder etablering af flere mølleparker på havet.

Lad kommuner der egner sig til opstilling af vindmøller gøre dette og lad Syddjurs Kommune udvikle sig med de beslutninger der skal sikre:

 

ET GOD STED AT BO, ARBEJDE OG FLYTTE TIL.

 Med venlig hilsen

Kolind og Omegns Distriktsråd

Jens Ove Nielsen

Formand

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy