Opfølgning på aktionsmødet i Byhallen d. 1. juli….

Kære alle Kolind borgere.

Det var en god torsdag aften i Byhallen, hvor Distriktsrådet havde indkaldt til aktionsmøde pga. manglende tilslutning til bl.a. Borgerforeningen.

Fremmødet var stort, der kom repræsentanter fra alle byens foreninger samt en masse nye potentielle frivillige.

Alle foreningerne gav en kort præsentation af dem selv og deres virke. Fra de fremmødte kom der mange gode kommentarer og ideer.

Essensen af mødet blev:
Foreningerne skal være mere synlige og det skal være nemt at få kontakt til dem.

Der skal være meget mere lettilgængelig information om aktiviteter.
Informationen må gerne koordineres og samles blandt foreninger.

Der skal tages godt imod nye Kolind-borgere, forskellige tiltag skal lanceres.

Foreningerne mangler bestyrelsesmedlemmer.
Det skal være muligt at deltage i underudvalg eller ved enkelte aktiviteter.

Foreningerne vi arbejde videre med alle indtrykkene fra mødet.
Efter mødet var der mange nye frivillige der kom på en kontaktliste.

Det er stadig muligt at melde sig på kolind-distriktsraad@outlook.dk

Kolind Kultur – og Bevægelsespark

I mere end ét år har en gruppe frivillige arbejdet med at realisere et projekt for den gamle rådhusgrund i Kolind. Kolind Kultur- og Bevægelsespark skal være kendt for at være et fælles mødested for lokalsamfundets børn, unge, børnefamilier og ældre. Et samlingssted for alle byens borgere; fra den første gode lege- og naturoplevelse til et samlingspunkt, hvor brugernes lyst til fysisk og mental motion og sundhed stimuleres i alle livets faser. Med Kolind Kultur- og Bevægelsespark håber vi, at bringe en bid af Kolind Sunds natur ind i byen og en masse aktivitet ud i det fri.
Vi glæder os til at fortælle mere om projektet og processerne bag og håber, at I vil følge med i tilblivelsen af Kolind Kultur- og Bevægelsespark.