Bestyrelse

Af , 21/09/2010 06:56

Kolind og Oplands Distriksråd bestyrelse

Formand: Morten Frost – Tlf.: 24 22 21 25

Mail: Kolind-Distriktsraad@outlook.dk

Næstformand: Knud Vorbjerg

Kasserer: Tage Ørgård

Sekretær: Lilian Jensen

Vita Larsen fra Handelsstandsforeningen

Rasmus Poulsen fra Pensionistforeningen

Kolind Borgerforeningen har en ledig plads…

KPI har en ledig plads……

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy