Bestyrelse

Kolind og Oplands Distriksråd bestyrelse

Formand: Morten Frost – Tlf.: 24 22 21 25

Mail: Kolind-Distriktsraad@outlook.dk

Knud Vorbjerg, Næstformand

Tage Ørgaard, Kasserer og suppleant

Torben Jensen, Sekretær (ref.)

Johnny Klitgaard Kristensen, Menigt medlem

Karsten Kjeldsen, Menigt medlem

Joan Lang, Kolind Handelsstandsforening

Jens Francke-Larsen, Kolind Pensionistforening

Casper Foged Gommesen, Kolind Borgerforening

KPI