Bestyrelse

Af , 21/09/2010 06:56

Kolind og Oplands Distriksråd bestyrelse

Formand: Morten Frost – Tlf.: 24 22 21 25

Mail: Kolind-Distriktsraad@outlook.dk

Næstformand: Knud Vorbjerg

Kasserer: Tage Ørgård

Sekretær og kontakt til KPI: Lilian Jensen

Vita Larsen fra Handelsstandsforeningen

Rasmus Poulsen fra Pensionistforeningen

Annette Ørsted fra Borgerforeningen

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy