Bestyrelse

Kolind og Oplands Distriksråd bestyrelse

Formand: Morten Frost – Tlf.: 24 22 21 25

Mail: Kolind-Distriktsraad@outlook.dk

Næstformand: Johnny Klitgaard Kristensen

Kasserer: Tage Ørgaard

Sekretær: Torben Jensen

Henrik Greve Nielsen, Menigt medlem

Karsten Kjeldsen, Menigt medlem

Nikolaj Christensen, Kolind Handel og Erhvervsforening

Jens Francke-Larsen, Kolind Pensionistforening

Casper Foged Gommesen, Kolind Borgerforening

Nichlas Kruse Hansen, KPI

Opdateret d. 28.03.2023 /BJA