Bestyrelse

Kolind og Oplands Distriksråd bestyrelse

Formand: Morten Frost – Tlf.: 24 22 21 25

Mail: Kolind-Distriktsraad@outlook.dk

Johnny Klitgaard Kristensen – Næstformand

Tage Ørgaard – Kasserer & suppleant

Bo Hallberg – Sekretær

Henrik Greve Nielsen – Menigt medlem

Lotte Jensen – Menigt medlem

Nikolaj Christensen – Kolind Handel og Erhvervsforening

Jens Francke-Larsen – Kolind Pensionistforening

Casper Foged Gommesen – Kolind Borgerforening

 – KPI

 

Opdateret d. 02.04.2024/BJ