Tur 1

 
 

En kort tur med både noget historisk og noget natur.
Fra Midtpunktet går vi ud til Bredgade ved Genforeningsstenen. Sådan én findes i mange byen. Hvorfor er det nu lige, at den står der?
I bagerens bygning var der lægehus og senere bank.
Vi drejer til højre ned ad Bredgade. Den var oprindelig en grusvej, som gjorde det muligt at komme op over markerne, når man skulle fra Gl. Kolind og ned til Stationen.
Gaden brolægges i 1928/29. En flot gade var det, med brosten af bornholmsk granit, lagt i fine mønstre. Brosten er ret så holdbare, så først i 1964 erstattes de af asfalt.
Her på højre side var der manufakturforretning, hvor boghandelen er i dag. Isenkræmmeren har altid været der, men med et noget andet udvalg i gamle dage.
I det næste hus har der været manufakturhandel, hatteforretning og slagter. Læg mærke til det flotte husnummer!
I “Døgneren” har der været træhandel, skomager, elektrikerforretning, fugleforretning og gavebutik.
Nr. 28a har huset vulkanisør, gartnerforretning, skomager og døgnkiosk .
Nr. 28b var der først vulkaniseringsanstalt og derefter kurvemagerforretning. Det sidste hus på højre hånd var smedens bolig. Selve smedien lå i forlængelse af huset, helt ud til hjørnet af Vesterågade. Den blev revet ned i 1946 og flyttet over på modsatte side af Vesterågade.
Vi lister os over på det modsatte fortov og “runder” hen ad Drasbeksgade. Her ser man dobbelt!
Det er måske fordi gaden kommer nede fra hotellet? Der er i hvert fald to gadeskilte på hjørnehuset.
Til venstre er der P-plads for banken. Her lå tidligere et hus, som blev revet ned i 1980.
I gaden har der været rulleforretning, skotøjsforretning, to slagtere, to skræddere, damefrisør, tandtekniker, automekaniker og stofforretning.
Vi fortsætter hen til svinget.
Hjørneejendommen, nr. 9a, har huset mange forskellige virksomheder: sygekasse, Nymann Aotoparts, frisør, Midtdjurs Radio og TV, vinskole og fagforening.
Et flot husnr.!
Lige efter nr. 10 – helt ude på skrænten ned til Sundet – drejer vi til højre af en lille sti, som følger skrænten hen til kirkegårdsmuren. Det er resterne af den gamle kirkesti, som forbandt Bugtrup med Kolind kirke.
Vi går ind gennem lågen og bevæger os stille og roligt hen over kirkegården til den østre ende. Her lå tidligere “Højskolen”, som dog kun fungerede som sådan i få år fra 1894 til 1897. I begyndelsen af 1900-tallet var der privatskole. I 1979 rives den ned for at give plads til kirkegårds-udvidelse.
Kirken er ret ny af en landsbykirke at være. På stedet lå en 7-800 år gammel kirke, som var ved at falde sammen. Derfor bygges der i 1918 en ny. Hvis graveren er her, kan du jo høre, om du kan få lov at kigge ind i kirken og måske komme op i tårnet og få et kig ude over Sundet. Ellers vandrer vi ud af kirkegården ved graverhuset og ned på Kapelvej. Netop her hvor vi kommer ned, lå det gamle forsamlingshus, som også husede byens første brandbil. Vi svinger til venstre. På højre side side ligger den seneste brandstation, som blev bygget i 1953. På hjørnet i det store rødstenshus havde man el-værket. Senere var der pelsberederi. Vi følger vejen til højre og går hen mod “Byhallen”. Det var på hele dette område, hvor ungdomsskolen, hallen og Marius Nielsen i dag er, man holdt marked i gl. dage. I markedshallen var der marked hver fredag. Hallen overtages af Kolind Håndværker- og Borgerforening i 1990.
På venstre hånd ligger Midtdjurs Ungdomsskole. Her havde Djurslands Specialarbejderskole til huse.
Diskoteket er indrettet i Kolind Gamle Kro, som på et tidspunkt har været Afholdshotel! I hjørnet ved Nødagervej var der købmandsforretning.
Prøv at stille dig med ryggen mod diskoteket og kig op ad Bredgade. Da Kolind kun bestod af det nuværende Gl. Kolind var der marker og enge på hele området. Skulle man nordpå fra byen, fulgte man hjulsporet, som lå hvor den nuværende Kapelvej er. Altså til højre hen over åen, rundt langs kirkebakken og derefter op over markerne og videre mod Kolindbro.
Vi ser os godt for i krydset og smutter over på det modsatte fortov. Her var der lige på hjørnet et lille hus med en sadelmager. Huset blev væltet og naboens møbelforretning blev udvidet. I dag er det hele erstattet af beboelsesejendommen.

 

 

 

 

 

Vi fortsætter et lille stykke ud ad Mårupvej. I nr. 4 er flere af byens forretningsdrivende startet, når de ankom til Kolind. Når de fik “fodfæste”, flyttede de ofte til Bredgade. Efter nr. 8 svinger vi til højre og kommer frem til “Simonsens eng”. Her kan du holde en pause og nyde naturen omkring søen.
Om du går venstre eller højre rundt om søen er ligegyldigt. Du ender ved en bro over Mårup å, som her mest ligner en bæk. Gå straks til højre langs åen. Lidt fremme ved “knækket” går der en græsbelagt sti op mellem Vesterågade nr. 19 og nr. 21. Følg den og gå til højre ad Vesterågade, og du er atter ved Midtpunktet.