Lægebilen

Af , 22/09/2010 06:10

Kolind og oplands Distriktsråd

Nu nærmer tiden sig hvor der skal tages endelig beslutning om hvor lægebilen den skal placeres.

Der er mange meninger om placeringen, men her er egoisme/lokalpatriotisme ikke et argument.

Vi skal have den bil med mandskab placeret der hvor den er rigtig placeret for at dække hele Djursland bedst mulig, nærmere bestemt som før vedtaget i Kolind.

Der kan godt findes argumenter for en placering i Grenå, men her har man jo valgt at placeret et ambulance beredskab, og med den uddannelse som redderne har i dag  kan de jo klare det meste i kortere tid indtil lægerne når frem.

Så med en placering i Kolind vil lægebilen klare det indtil ambulacen den når frem, og vi får et bedre beredskb på hele Djursland.

Og argumentet med at der ikke findes lokaler/bygninger holder ikke, vi vil fra Distriktsrådet side gerne med vores lokalkendskab være behjælpelig med det.

Med venlig hilsen

På Kolind og oplands

distriktsrådet vegne.

Jens Ove Nielsen – Formand

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy