Distriktsråd

Her vil Kolind og Opland’s Distriksråd informere omkring deres aktiviteter.

Ved henvendelse kan formanden kontaktes på nedenstående:

Formand: Morten Frost – Tlf.: 24 22 21 25

Mail: Kolind-Distriktsraad@outlook.dk