Hjordedrengenes Marked

Hjordedrengenes Marked  er 2. onsdag i september

I år er det d. 14. september 2022

I og omkring Byhallen.

Tage Mogensen – tm@djurs.net