Tur 2

Gennem den ældste del af Kolind Stationsby.
Fra Midtpunktet går vi ud på Bredgade. Gå over på den højre side og ned mod stationen. De to nederste huse, Bredgade nr. 1 og nr. 3, er de ældste huse i Kolind Stationsby. Bygget i 1888 af murer Carlsen og solgt til sadelmager Jens Jensen og købmand Holstvig. Mellem disse huse gik den gamle kirkesti fra Bugtrup. Den fortsatte bag om “højhuset” og videre hen mod kirken.
Læg mærke til de gamle værktøjer på murene i nr. 1!

Vi går til højre ad Drasbeksgade. Tidligere hed den Jernbanegade hen til hotellet, og derfra hed den Drasbeksvej.
Til venstre ved parkeringspladsen har vi det nye springvand med den roterende kugle.
Den gamle stationsbygning er fra 1876, hvor jernbanen åbnedes. Et gammelt pakhus fra samme år er for længst revet ned. Bag ved det eksisterende pakhus kan man ud mod kanalen ane en gammel kanal. Der er en bræmme af tagrør ud gennem engen mod åen.

Ved stationen har de første “Kolinesere” (stenalderfolkene) boet. Her har man fundet store køkkenmøddinger.
På højre side i nr. 21 indrettede bagermester Rask Jensen sig i år 1900. Hans søn Arne drev bageriet videre fra 1945. Her var samlingsstedet for byens unge.

Så kommer vi frem til Drasbeks hotel. C.C. Drasbek bygger hotellet i 1888. Han havde haft Mårupvad Kro og i et årstid været ejer af Kolind Gl. Kro (det nuværende diskotek). På Drasbeks Hotel var der sal med plads til 350 siddende gæster. Her var biograf og danseskole.
I den sidste del af hotelbygningen var der købmandshandel, og hvor “højhuset” ligger, var der korn og foderstofforretning.
Fra “højhuset” lyder der i dag ikke larm fra kværnen, men derimod barnestemmer.
Prøv at trave nogle trin op af trappen lige til højre for “højhuset”. Gå lidt til højre på græsplænen. Kig ud over Sundet. Luk øjnene halvt i og forestil dig Sundet fyldt med vand, og at der ude fra Grenå-siden kommer vikingeskibe sejlende her forbi. Et flot syn må det have været.

Bygningen med det flade tag var tidligere Møllers K Marked.
På området hvor Multibixen og “højhuset” i dag ligger, har der været en krohave i forbindelse med Drasbeks hotel.
Vi vælger at gå ud ad grusvejen, som fører ud til varmeværket. Inde under skrænten ligger et lille gult hus. Det er bygget i 1956 og har i mange år været brevdueforeningens tilholdssted.
Vi fortsætter til vi møder Tennisvej. Her svinger vi til højre.
Som navnet fortæller, har her været tennisbane på det grønne areal. Endda en god tennisbane omkranset af højt hegn og mirabelletræer.
Huset på hjørnet af Tennisvej og Kapelvej er fra 1906 og her skulle efter sigende have været smedie. Vi svinger til højre ad Kapelvej og fortsætter hen til Bredgade. Gå over gaden og fortsæt ad Vesterågade. På højre hjørne lå den gamle smedie fra 1893. Den blev i 1946 nedrevet og flyttet over på modsatte side af gaden, hvor der senere udvidedes med tankstation og kiosk.
Hvor varmeværket ligger, lå i fordums dage byens fattighus med 3 lejligheder. I nr. 4 boede der tidligere en smed, som havde smedie i et hus omme bagved.
Og så svinger vi til højre og “hjemme” igen.