Tur 5

En lidt anderledes tur,
———Hvor du ikke bør have de pæneste sko på! 
 

Vi vandrer ned ad Bredgade og krydser over til Nødagervej. Her lå der på højre side 2 huse og en gård. De indgår nu i Simonsens store bygning.
Fortsæt forbi de to gårde, Korssiggård og Tornhøjgård. Her drejer du til højre ad “Gyden”, som er den oprindelige vej til Mårup. Den fortsatte op over marken og skråt mod højre ned til Mårup å-dal. De gamle veje fulgte normalt kanterne af diverse lavninger. Den nuværende Mårupvej er af nyere dato.
I Gyden lå der tidligere på venstre hånd en bygning med en karetmager, derefter en hestestald og en gård, som brændte i 1936 sammen med præstegårdens udlænger. Den flyttes uden for byen og får navnet “Vidtskue”. Ved stenen med navnet “Fruestedet” har der også været en gård, men stalden nedbrydes i 1968/69. Yderst mod markerne ligger den gamle smedie. I 1793 boede Søren Smed her på stedet.
Du kan dreje til højre lige efter Tornhøjgård og komme over på Mårupvej, men du kan også fortsætte op til den nye stald og her svinge mod Mårupvej.
Gå hen for enden af arealet, hvor den tidligere Midtdjurs Andelsmølle ligger. Nyd udsigten over Mårup å-dal og forestil dig, hvordan her har set ud, dengang hele å-dalen var fyldt med vand. Søndermarken har da stået frem som en halvø med vand på begge sider. Gå tilbage og ned ad Mårupvej og drej til venstre hen til Simonsens eng.
Er du heldig, kan du måske se et par svaner eller blishøns. Også hundeluftere kan du møde her, så træd varsomt.

Fortsæt forbi søen, gå over broen og følg den til tider lidt “bløde” græssti langs haverne til Svanebovej. Her drejer du til venstre og går hen til trappen op til Søndermarken. Gå lidt op af trappen. Her ser du en sti, som går ind mellem træerne til højre. Den vil vi prøve!
Følg denne “jungle-sti” langs med skrænten til du rammer asfalten igen. Lad ungerne lege Tarzan undervejs.
Når du kommer frem i lyset igen, drejer du til højre ad Søndermarken og gå frem til krydset med Ebdrupvej og Vesterågade. Lige rundt om hjørnet ved Vesterågade går du til højre og kommer ned til sportspladsen.
Følg den asfalterede sti til venstre. Den fortsætter i en jord-sti frem til Svanebovej. Drej til venstre mod Vesterågade og gå tilbage til turens udgangspunkt. Du går her i det område, som i gamle dage blev kaldt “Venezuela”.
Det kan være, at dine sko er blevet lidt “mudrede” og måske også har trådt i en enkelt “hunde-høm-høm” – med pyt! De kan gøres rene igen