Områdefornyelse

Områdefornyelse Kolind Midtby

Områdefornyelse af Kolind Midtby

Områdefornyelsen af Kolind Midtby omfatter en helhedsorienteret byfornyelsesindsats i forhold til forbedring af de offentlige byrum, stier, parkering og trafikale forhold samt nye muligheder for kulturelle og sociale aktiviteter.