Områdefornyelse

Af , 23/02/2011 21:59

Områdefornyelse Kolind Midtby

Områdefornyelse af Kolind Midtby

Områdefornyelsen af Kolind Midtby omfatter en helhedsorienteret byfornyelsesindsats i forhold til forbedring af de offentlige byrum, stier, parkering og trafikale forhold samt nye muligheder for kulturelle og sociale aktiviteter.

Programmet beskriver indholdet af de enkelte delprojekter

Tidsplan Bredgade 2013

Se programmet her.

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy