Byens historie.

Byens historie.
Kolind var i århundreder en lille landsby, som lå ved Danmarks største sø, Kolindsund.
Byen bestod af det nuværende Gl. Kolind og kirken, som lå på sin knold uden for byen.
I slutningen af 1800-tallet blev Kolindsund tørlagt, og jernbanen til Grenå blev anlagt.
Kolind Stationsby voksede efterhånden sammen med Gl. Kolind, og byen blev et attraktivt handelscenter med markeder og dyrskuer.
De landbrugsrelaterede aktiviteter ophørte, men handelsbyen ligger her stadig med det store udbud af specialbutikker og tiltrækker kunder fra et stort område.
Kolind fortsætter sin vækst, og de seneste udvidelser foregår mod vest og sydvest.
Egnen er fyldt med historie. De første indbyggere slog sig ned o. 4.500 år f. Kr. Derom vidner de mange køkkenmøddinger og stendysser. Senere var det vikingerne, som sejlede forbi ude i Kolindsund
Til nye tilflyttere.
Du er ikke den første, der har fundet ud af, at Kolind er et godt sted at bo.
Allerede o. 4.500 år f. Kr. kom de første indbyggere til området og bosatte sig her ved Danmarks største sø.
I vikingetiden sejlede flere af de kendte vikingekonger forbi ude i Kolindsund.
Under diverse krige op gennem tiden må man forestille sig, at nogle af soldaterne har slået sig ned i området.
I begyndelsen af 1900-tallet importeres unge polske kvinder som arbejdskraft i planteskolen på Bugtrupvej.
Flygtninge fra Ungarn, Sri Lanka, Bosnien og Mellemøsten kom her til, og nogle af dem slog sig ned.
Ja, selv folk fra både Århus og København har bosat sig i området.
Så du er altså ikke den første indvandrer, der har fundet ud af, at Kolind er et dejligt sted at bo

AF Bent Møller Pedersen