Opfølgning på aktionsmødet i Byhallen d. 1. juli….

Kære alle Kolind borgere.

Det var en god torsdag aften i Byhallen, hvor Distriktsrådet havde indkaldt til aktionsmøde pga. manglende tilslutning til bl.a. Borgerforeningen.

Fremmødet var stort, der kom repræsentanter fra alle byens foreninger samt en masse nye potentielle frivillige.

Alle foreningerne gav en kort præsentation af dem selv og deres virke. Fra de fremmødte kom der mange gode kommentarer og ideer.

Essensen af mødet blev:
Foreningerne skal være mere synlige og det skal være nemt at få kontakt til dem.

Der skal være meget mere lettilgængelig information om aktiviteter.
Informationen må gerne koordineres og samles blandt foreninger.

Der skal tages godt imod nye Kolind-borgere, forskellige tiltag skal lanceres.

Foreningerne mangler bestyrelsesmedlemmer.
Det skal være muligt at deltage i underudvalg eller ved enkelte aktiviteter.

Foreningerne vi arbejde videre med alle indtrykkene fra mødet.
Efter mødet var der mange nye frivillige der kom på en kontaktliste.

Det er stadig muligt at melde sig på kolind-distriktsraad@outlook.dk